Τρόποι Αποστολής

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωσηE-mail

Διεκπεραίωση παραγγελιών - Πολιτική τιμών

 Κατά τη λήψη της παραγγελίας από την ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ  - Εxceed-athletic, η αποστολή των προϊόντωνγίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν υπάρχει πρόβλημα στηδιαθεσιμότητα του είδους και αυτό έχει γνωστοποιηθεί εξαρχής στον πελάτη πουπραγματοποιεί την παραγγελία, εκτάκτων περιπτώσεων, οι λόγοι ανώτερης βίας.Παραγγελίες με πληρωμή επί αντικαταβολή γίνονται αποδεκτές μόνο εντός τουΕλλαδικού χώρου, ενώ για παραγγελίες με πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τράπεζα,πιστωτικής κάρτας ή Paypal γίνονται δεκτές από όλον τον κόσμο, με αντίστοιχηχρέωση των ταχυδρομικών εξόδων, όπως αυτά καθορίζονται από τις αντίστοιχεςεταιρείες. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές(συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογούν Φ.Π.Α.). Το ηλεκτρονικό κατάστημα τηςΕΡΜΗΣ ΕΠΕ  - Εxceed-athletic διατηρεί τοδικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Επιβεβαίωσητης παραγγελίας

Κάθε παραγγελία ακολουθεί πάντοτε e-mail ή/και τηλεφώνου γιατην επιβεβαίωσή της.

Ακύρωσηπαραγγελίας

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτήμόνο για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος(δηλαδή δεν έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικούμηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικά. Έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε γιατην πορεία της παραγγελίας σας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολήςηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

Διαθεσιμότηταπροϊόντων

Η εταιρία επιφυλάσσεται ναενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση μεταγενέστερης μη διαθεσιμότηταςπαραγγελθέντος είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή,εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη,χωρεί ανάκληση της παραγγελίας η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη. Η τυχόνλοιπή παραγγελία εκτελείται κανονικά.

Παραλαβήπαραγγελίας

Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ωςπαραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τρόποςπαράδοσης παραγγελίας

Η παραγγελία του πελάτηαποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει υποδείξει στην ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ  - Εxceed-athletic κατά την παραγγελία του, μετα ΕΛΤΑ ή την εταιρεία κούριερ με την οποία συνεργάζεται η ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ  - Εxceed-athletic, εφόσον φυσικά αυτό είναιεφικτό βάσει του δικτύου της εταιρείας, κατόπιν επιλογής του πελάτη κατά τηστιγμή της παραγγελίας. Η αποστολή της παραγγελίας υπόκειται σε σχετικά έξοδα,τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην φόρμα εξόδων παραγγελίας.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμέςαποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.